B'nai Mitzvah Preparation

 

Friday Night

Shalom Aleichem – Page 13
Lechu/Arbayim – Page 15
Shiru – Page 16
Lecha Dodi – Page 22 (no music)
Lecha Dodi – Page 21-22 (Davening Team)
Barchu/Uma’avir Yom – Page Page 28
Sh’ma/Veahavta – Page 30/112
Vayomer – Page 31/113
Hashkiveinu – Page 33
V’shamru – Page 34
V’shamru – Page 34 (Davening Team)
Chatzi Kaddish – Page 34
Kaddish Shalem – Page 48
Vayechulu/Kiddush – Page 312
Motzi
Candle Lighting Blessing
Musaf Chatzi Kaddish – Page 155

Saturday Morning

Ma Tovu – Page 61
Talit Blessing
Birchot Hashachar (Morning Blessings) – Page 65
Ashrei – Page 96
El Adon – Page 108 (A)
El Adon – Page 108 (B)
P’sukei p104-106
Amidah – Page 115b/156b (Avot V’Imahot)
Amidah – Page 115b/156b (Gevurot)
Shacharit K’dushah – Page 116
Shacharit K’dushah – Page 116 (slow)
Torah Service – Page 139-141
Torah Blessing 1
Torah Blessing 2
Haftarah Blessing 1
Haftarah Blessing 2
Musaf Kaddish – Page 155
Musaf K’dushah – Page 157
Ein K’Eloheinu – Page 182
Aleinu – Page 183
Adon Olam – Page 187